Ίντερνετ

Ίντερνετ
(Internet). Παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Ενώνει υπολογιστές και δίκτυα που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, κρατικούς οργανισμούς, ερευνητικά ινστιτούτα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους οργανισμούς, σε ένα μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο. Mε αυτή την έννοια, το Ί. είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών. Η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφοδιασμένων με τα κατάλληλα προγράμματα. Οι συνδέσεις μπορεί να γίνουν με τη χρήση του απλού τηλεφωνικού δικτύου, με επίγειες ή δορυφορικές συνδέσεις. Το μέγεθος του δικτύου δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί επακριβώς, γιατί καθημερινά προστίθενται νέοι υπολογιστές και δίκτυα, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές λεωφόροι των πληροφοριών συνεχώς να διευρύνονται. Το Ί. ενώνει εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη· μέσα σε λίγα χρόνια έχει εισαγάγει εντελώς καινούργιες ιδέες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. To Ί. προέκυψε από ένα πρόγραμμα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (Advanced Research Projects Agency Network-ARPANET) το 1969. Το ARPANET παρείχε συνδέσεις μεταξύ ερευνητών και απομακρυσμένων υπολογιστικών κέντρων. Το 1983 το στρατιωτικό τμήμα του ARPANET αποσπάστηκε και ονομάστηκε MILNET (Military Network). To ΑRΡΑΝΕΤ διαλύθηκε επίσημα το 1990, ενώ ο διάδοχός του, το Ί., συνεχίζει να επεκτείνεται. Πολλοί χρήστες του Ί. είναι συνδεδεμένοι μέσω εμπορικών επιχειρήσεων (Internet providers), οργανισμών ή πανεπιστημίων. Για να επιτευχθεί η σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα μόντεμ και μία απλή τηλεφωνική γραμμή (ή μισθωμένη γραμμή σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης). Ανεξαρτήτως του χώρου όπου βρίσκεται κάποιος (εργασία, πανεπιστήμιο, σχολείο, σπίτι), έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια αχανή έκταση πληροφοριών. Κάθε υπολογιστής στο Ί. έχει μία συγκεκριμένη ονομασία και μία συγκεκριμένη αριθμητική διεύθυνση. Η ονομασία απλουστεύει την πρόσβαση πληροφοριών, ενώ η αριθμητική διεύθυνση χρησιμοποιείται από τον επικοινωνιακό εξοπλισμό και τους υπολογιστές. To Ί. παρέχει αρκετές υπηρεσίες για την πρόσβαση στις πληροφορίες αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Οι κυριότερες από αυτές είναι: α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic Mail, E-mail). Ένας χρήστης του Ί. μπορεί να στείλει μηνύματα σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη αλλά και να λάβει. Τα μηνύματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο προσωπικά, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε αποθηκεύεται σε αρχείο κειμένου (text file). Υπάρχει δυνατότητα για κωδικοποίηση και άλλων μορφών αρχείων (binary files, προγράμματα, γραφικά, φωτογραφίες), τα οποία μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. β) World Wide Web. To World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός), που συχνά ονομάζεται Web www, είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει και να εμφανίσει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, μία άλλη δυνατότητα του Web είναι η σύνδεση των πληροφοριών με άλλες πληροφορίες (τεχνική hypertext). Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης διαβάζει στην οθόνη του υπολογιστή ένα θέμα, υπάρχουν μερικές λέξεις ή φράσεις που εμφανίζονται με ειδικό τρόπο (διαφορετικό χρώμα, υπογράμμιση, διαφορετική οικογένεια γραμμάτων κλπ.). Αν ο χρήστης τις επιλέξει, οδηγούν σε άλλον υπολογιστή μέσα στο Ί., όπου υπάρχει η σχετική πληροφορία. γ) Usenet. H λέξη Usenet προέρχεται από τον συγκερασμό των λέξεων User’s Network (Δίκτυο Χρήστη) και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο κόσμος χρησιμοποιεί το Ί. To Usenet αποτελείται από ομάδες συζητητών, που ανταλλάσσουν άρθρα και απόψεις για συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν. δ) Anonymous File Transfer Protocol (Anonymous FTP). Είναι πρωτόκολλο για τη μεταφορά αρχείων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αντιγραφή αρχείων από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε άλλον. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες υπηρεσίες του Ί. και επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τύπο αρχείου, που έχει αποθηκευτεί κάπου, σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο κοινό. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί κάποιος να έχει στον υπολογιστή του προγράμματα, ηλεκτρονικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια κλπ. ε) Archie Servers. Πρόκειται για ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Γης και αποστολή τους είναι να βοηθούν τον χρήστη στην εξεύρεση της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει. Άλλες υπηρεσίες του Ί. είναι οι: Gopher, Remote Login, Finger Service, Talk Facility, Internet Relay Chat, Wais, Internet BBS’S κ.ά., οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και φιλικότερη χρήση του δικτύου. Το Ίντερνετ ενώνει εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συγχρόνως εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη (φωτ. ΑΠΕ).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • διαφήμιση — Κάθε ενέργεια η οποία αποβλέπει στη διάδοση πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς. H δ. είναι μια μορφή της γενικότερης δραστηριότητας που αναλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών, οι οποίες απευθύνονται σε μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό να επηρεάσουν τη… …   Dictionary of Greek

  • βιβλίο — Σύνολο φύλλων χαρτιού, περγαμηνής ή άλλου υλικού, τυπωμένων ή χειρόγραφων, δεμένων μαζί ώστε να αποτελούν έναν τόμο, προορισμένο για κυκλοφορία. Η ιστορία του β. καλύπτει μια περίοδο πάνω από 5.000 ετών και είναι κατά μεγάλο μέρος ιστορία του… …   Dictionary of Greek

  • είδηση — Σύντομο κείμενο που παρέχει πληροφορίες για ένα γεγονός. Περιέχει τρία στοιχεία: ένα συμβάν, ένα ρεπορτάζ (που μπορεί να μεταφέρει τη γνώση για το συμβάν) και ένα ακροατήριο (αναγνώστες, ακροατές ή θεατές), στο οποίο προσφέρεται το ρεπορτάζ μέσω… …   Dictionary of Greek

  • εφημερίδα — Έντυπο που κυκλοφορεί κάθε μέρα ή σε αραιότερα χρονικά διαστήματα και περιέχει ειδήσεις, σχόλια και άλλο υλικό της επικαιρότητας. Στην ευρύτερη σημασία του ο όρος ε. χαρακτηρίζει κάθε τυπωμένο κείμενο, στο οποίο καταχωρούνται ειδήσεις που… …   Dictionary of Greek

  • Ελευθέριος Βενιζέλος, Διεθνές Αεροδρόμιο — Διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 28 Μαρτίου 2001, αντικαθιστώντας το αεροδρόμιο Ελληνικού. Βρίσκεται στην περιοχή των Σπάτων, 25 χλμ. ΒΔ του παλαιού αεροδρομίου και περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.… …   Dictionary of Greek

  • ηλεκτρονικό εμπόριο — (e commerce). Μορφή εμπορίου όπου οι συναλλαγές μεταξύ αγοραστών και πωλητών γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με λίγα λόγια, είναι η δυνατότητα αγοράς και πώλησης αγαθών και… …   Dictionary of Greek

  • γλώσσα — I Όργανο με το οποίο ο άνθρωπος αναλύει και αντικειμενοποιεί την εμπειρία του με τη βοήθεια φωνητικών συμβόλων (λέξεων) που έχουν διαφορετική μορφή και διαφορετικές αμοιβαίες σχέσεις σε κάθε ιστορική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, λέγοντας γ.… …   Dictionary of Greek

  • γραμματόσημο — Χάρτινο ένσημο που βεβαιώνει ότι πληρώθηκε ένα ποσό σε αντάλλαγμα του οποίου η ταχυδρομική υπηρεσία αναλαμβάνει να μεταφέρει ένα γράμμα, ένα δέμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον προορισμό του. Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται,… …   Dictionary of Greek

  • γραφιστική — Ο όρος αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρουγκράφικ ντιζάιν (graphic design) που επινόησε στη δεκαετία του 1920 ο Γουίλιαμ Άντισον Ντουίγκινς (William Addison Dwiggins) –χρησιμοποιώντας δύο αγγλικές λέξεις με προέλευση η μία από τα… …   Dictionary of Greek

  • δάνειο — Οτιδήποτε (συνήθως χρηματικό ποσό) κάποιος δίνει ή λαμβάνει, με συμφωνία επιστροφής· ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως σε οικονομικές συναλλαγές, αλλά απαντάται επίσης μεταφορικά και σε άλλες περιπτώσεις. (Γλωσσ.) Γλωσσικό δ. καλείται το πέρασμα ενός …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”